E-shop tip #12: Zákazník vrátil poškodený tovar

E-shopy: Čo robiť ak vám zákazník vrátil v zákonnej lehote poškodený tovar?

Prevádzkujete internetový obchod a došlo k tomu, že zákazník využil 14 dennú zákonnú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, no pri kontrole vráteného tovaru ste zistili, že zákazník vrátil tovar poškodený alebo nekompletný? Aké máte práva a čo môžete ako predajca robiť?

Absurdita v slovenských zákonoch – zákazník, ktorý vráti poškodený tovar v zákonnej lehote do štrnástich dní má nárok na navrátenie plnej kúpnej ceny. 

Legislatíva ako peklo pre predajcov

Podľa platnej legislatívy má spotrebiteľ právo na 14 dennú lehotu na vrátenie tovaru kúpeného cez internet bez udania dôvodu. To znamená, že zákazník môže vrátiť zakúpený tovar rozbalený, použitý, poškodený, nekompletný či inak znehodnotený a napriek tomu má nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny.

“Predávajúci nemôže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade poškodenia tovaru”, Slovenská obchodná inšpekcia

Zákonná lehota na vrátenie peňazí

Ako predajca ste povinný peniaze vrátiť zákazníkovi najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie od doručenia tovaru. Tzn., že dňom odstúpenia od zmluvy mu začína plynúť ďalšia 14 dňová lehota na vrátenie tovaru, pričom zákonná lehota na vrátenie tovaru sa pokladá za zachovanú aj v prípade, že zákazník pošle tovar späť predajcovi v posledný -(štrnásty deň) od odstúpenia z kúpnej zmluvy. Štrnásty deň od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy je zároveň posledným termínom na vrátenie peňazí zákazníkovi- a tak vzniká absurdná situácia – AKO PREDAJCA MUSÍTE VRÁTIŤ PLNÚ KÚPNU CENU ZA TOVAR, KTORÝ VÁM V ČASE VRÁTENIA PEŇAZÍ EŠTE NEBOL VRÁTENÝ. 

Prípady kedy dochádza k odstúpeniu od zmluvy Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) dôsledne kontroluje a v prípade nedodržania zákonnej lehoty udeľuje automaticky pokuty.

SOI ako dozorný orgán neposudzuje stav vráteného tovaru, len skutočnosť, či ste zákazníkovi vrátili peniaze na čas a splnili si tak povinnosť, ktorú vám udeľuje zákon. Zároveň ako prevádzkovateľ internetového obchodu nemôžete v obchodných podmienkach uvádzať podmienky týkajúce sa vrátenia tovaru v zákonnej lehote nad rámec zákona.

zákonná lehota na vrátenie tovaru

E-shopy ťahajú za kratší koniec

Neexistuje zákon či precedens, ktorý by v prípade vrátenia poškodeného alebo neúplného tovaru chránil práva predajcu. Možnosti, ako sa domôcť náhrady za neúplný či poškodený tovar sú prakticky len dve:

  • dohoda so zákazníkom
  • súdna cesta

Dohoda so zákazníkom – jedná sa o etickú cestu, pričom výsledkom dohody by mala byť obojstranná spokojnosť.

V prípade súdnej cesty je to boj na dlhé lakte – takéto súdne procesy sa môžu v našom súdnom systéme vliecť mesiace a na konci okrem škody na tovare bude musieť prehratá strana sporu znášať všetky súdne trovy a to vrátane trov protistrany. Je preto v záujme obidvoch strán nájsť spoločné, mimosúdne riešenie.

Tip pre prevádzkovateľov internetových obchodov:

-odporúčam naštudovať aktuálne znenie  zákona č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Sledujte ma:

Jakub Krupa

Miluje veci zlepšovať, pozerať sa na ne z rôznych uhlov a chápať ich v širšom spektre. Zanietený pre marekting, dlhoročne sa venujúci projektovému manažmentu. UX je životný štýl. Milovník dobrého piva.
Jakub Krupa
Sledujte ma:

Najnovšie články od Jakub Krupa (zobraziť všetky)

Rating: 5.0/5. From 3 votes. Show votes.
Please wait...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *